Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Kannegieter beschouwen we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als een integraal onderdeel van onze bedrijfsidentiteit en toekomstgerichte visie. Wij geloven dat onze activiteiten niet alleen economische groei moeten stimuleren, maar ook een positieve impact moeten hebben op onze medewerkers, gemeenschappen, en het milieu waarin we opereren. Door ons MVO-beleid zetten we ons in voor duurzame groei, ethische besluitvorming en respect voor mensenrechten, en streven we ernaar om een voorbeeld te zijn in onze sector.

Missie, Visie & Kernwaarden                                                                                             

Kannegieter heeft de ambitie om een sterk en onafhankelijke specialist op het gebied van conceptuele databekabelingssystemen en ICT-communicatieoplossingen te zijn, toonaangevend in innovatie en duurzaamheid.
De organisatie heeft de missie om op een sociaal en duurzame manier te ondernemen. Hierbij ligt de focus van de organisatie op een duurzame en eerlijke inkoop, energie- en CO2-besparing en een efficiënte logistieke dienstverlening.
De missie van de organisatie wordt vertaald aan de hand van de volgende kernwaarden:

Kernwaarden Kannegieter

  • Kwaliteit

  • Duurzaamheid

  • Kennis

  • Betrouwbaarheid

  • Partnerships

Ethiek en Governance

Integriteit vormt de kern van onze bedrijfscultuur. Wij geloven dat eerlijkheid en ethisch gedrag de basis vormen voor langdurige relaties met al onze belanghebbenden, inclusief klanten, partners, leveranciers en werknemers.

We handelen altijd in overeenstemming met de geldende wetten, regelgeving en ethische normen in alle landen waarin we opereren. We streven ernaar om niet alleen aan de minimale wettelijke vereisten te voldoen, maar ook om normen van best practice na te leven.

Transparantie is essentieel voor ons. We communiceren openlijk over onze activiteiten, prestaties en besluitvormingsprocessen. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de impact van onze activiteiten op de samenleving, het milieu en de economie.

Onze Governance-structuur is ontworpen om de hoogste standaarden van verantwoordelijkheid en besluitvorming te waarborgen. De directie van Kannegieter houdt toezicht op de bedrijfsvoering en ziet erop toe dat MVO-integratie een integraal onderdeel is van onze strategieën en doelstellingen.

Duurzame certificeringen EcoVadis 2023                                                                              

We zoeken continu naar manieren om onze materialen duurzamer en efficiënter in te zetten, waarbij we het circulaire aspect niet uit het oog verliezen. Bovendien ondersteunen we lokale (sport)verenigingen en duurzame initiatieven. In het najaar van 2023 zijn deze inspanningen beloond met een zilveren EcoVadis-certificaat. Hiermee behoort Kannegieter tot de top 25% van alle leveranciers die wereldwijd door EcoVadis zijn beoordeeld.

Waarborgen van MVO binnen de organisatie

In het najaar van 2023 heeft Kannegieter als gevolg van haar voortdurende inzet op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een gericht MVO-beleid ontwikkeld. Dit beleid is opgebouwd rond vier centrale thema’s: Arbeids- en Mensenrechten, Duurzame Inkoop, Milieu en Ethiek. Deze richtlijnen vormen de kern van onze inspanningen om een positieve impact te creëren, niet alleen binnen onze organisatie, maar ook in de bredere gemeenschap en het milieu waarin we opereren.

 
Arbeids-en Mensenrechten:

Kannegieter zet zich in voor het respecteren en beschermen van de arbeids- en mensenrechten, zowel binnen onze eigen organisatie als in onze toeleveringsketen. We streven naar een veilige en inclusieve werkomgeving, waar gelijkheid en diversiteit worden gekoesterd. Dit omvat ook het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het naleven van internationale arbeidsnormen.

 
Duurzame Inkoop:

Het beleid benadrukt het belang van duurzame inkooppraktijken. We zijn vastbesloten om samen te werken met leveranciers die onze toewijding aan milieuvriendelijke en ethische normen delen. Door duurzame materialen en producten te selecteren, stimuleren we een verantwoorde toeleveringsketen en verminderen we onze ecologische voetafdruk.

 
Milieu:

Bij Kannegieter geloven we dat het beschermen van het milieu een integraal onderdeel is van onze verantwoordelijkheid als bedrijf. We nemen actief deel aan initiatieven om onze impact op het milieu te verminderen. Dit omvat het streven naar energie-efficiëntie, het minimaliseren van afval, het bevorderen van recycling en het verminderen van onze CO2-uitstoot.

 
Ethiek:

Een ethische bedrijfsvoering is een hoeksteen van ons beleid. We handelen volgens de hoogste ethische normen en streven naar transparantie in al onze activiteiten. Het is onze verantwoordelijkheid om integer te zijn, zowel intern als extern, en om een cultuur van eerlijkheid en integriteit te bevorderen.

Gewijzigde openingstijden:

Donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei is Kannegieter NL gesloten!

Informatie aanvragen
Kannegieter College

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Kannegieter.
ErrorHere